OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Petak, 22. travnja 2022. 15:52

Na temelju članka 12. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14. i 2/18.), predsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dana 22. travnja 2022. godine, objavljuje

OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU
SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

 

Savjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je dana 22. travnja 2022. godine izborom LUCIJE DURATOVIĆ, za predsjednicu, i DOMINIKA PELICARIĆ, za zamjenika predsjednice.

KLASA: 024-01/22-05/10
URBROJ: 2198-16-02-22-5
Biograd na Moru, 22. travnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA