ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta, dana 04. studenoga 2021. godine

Objavljeno: Četvrtak, 04. studenoga 2021. 07:35

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu  RUDIĆ ANĐELKO, BIOGRAD NA MORU, KALNIČKA 8, u predmetu dostave opomene za neodržavanje poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-18/21-01/256, URBROJ: 2198/16-03/33-21-2 od dana 30.09.2021. godine

ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-18/21-01/256, URBROJ: 2198/16-03/33-21-2 od dana 30.09.2021. godine,
na ime RUDIĆ ANĐELKO, BIOGRAD NA MORU, KALNIČKA 8.

  1. Opomena za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta broj i datum gornji dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA