Pravovaljano predložene kandidacijske liste za III. Mjesni odbor - JAZ, VRULJINE, KOŽINA I BOŠANA

Objavljeno: Petak, 30. travnja 2021. 12:53

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21) i članku 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13. i 3/17., 2/18., 8/20), sastavlja i objavljuje sve pravovaljano predložene liste za III. MJESNI ODBOR kako slijedi:


III. Mjesni odbor - JAZ, VRULJINE, KOŽINA I BOŠANA


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - nositelj liste: MARINO BOGDANIĆ

1. MARINO BOGDANIĆ, HRVAT, Galijotova 1, Biograd na Moru, rođ. 31.10.1963., OIB 77790890815, M
2. ZORICA LISICA BOGDANIĆ, HRVATICA, Radovanova 4, Biograd na Moru, rođ. 08.07.1977., OIB 90635073840, Ž
3. GORAN EŠKINJA, HRVAT, Šetalište K. Branimira 62, Biograd na Moru, rođ. 15.10.1972., OIB 36679263432, M
4. LIDIJA PEJIĆ, HRVATICA, Galijotova 10, Biograd na Moru, rođ. 28.07.1972., OIB 14781603621, Ž
5. JOSIPA RADAS, HRVATICA, Otona Ivekovića 9, Biograd na Moru, rođ. 23.09.1991., OIB 37861263312, Ž
6. ROKO BRZIĆ, HRVAT, Šetalište Bošana 6, Biograd na Moru, rođ. 07.08.1972., OIB 62793898804, M
7. INES MILOŠ, HRVATICA, Dr. Franje Tuđmana 61, Biograd na Moru, rođ. 09.11.1976., OIB 71061589457, Ž

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA