Zbirna lista za II. Mjesni odbor - RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT

Objavljeno: Petak, 30. travnja 2021. 12:50

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20), sastavlja i objavljuje zbirnu listu za II. MJESNI ODBOR kako slijedi:


II. Mjesni odbor - RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: STIPE BUOVAC

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Nositelj liste: TOMISLAV TOKIĆ

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA