Pravovaljano predložene kandidacijske liste za II. Mjesni odbor - RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT

Objavljeno: Petak, 30. travnja 2021. 12:43

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članku 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13. i 3/17., 2/18., 8/20.), sastavlja i objavljuje sve pravovaljano predložene liste za II. MJESNI ODBOR kako slijedi:

II. Mjesni odbor - RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - nositelj liste: STIPE BUOVAC

1. STIPE BUOVAC, HRVAT, Ivana Gorana Kovačića 20, Biograd na Moru, rođ. 29.03.1989., OIB 74880147794, M
2. NIKOLA ŠARIĆ, HRVAT, Dubrovačka 55, Biograd na Moru, rođ. 18.02.1984., OIB 00546593753, M
3. LUCIJA DURATOVIĆ, HRVATICA, Ivana Raosa 2, Biograd na Moru, rođ. 24.02.1997., OIB 27234699734, Ž
4. ANTE JURIĆ, HRVAT, Fra Lina Pedišića 21A, Biograd na Moru, rođ. 19.04.1981., OIB 40192366139, M
5. ANAMARIA ŠARIĆ, HRVATICA, Moslovačka 16, Biograd na Moru, rođ. 25.07.1991., OIB 62830090531, Ž
6. DINO ŠARIĆ, HRVAT, Put Grande 83A, Biograd na Moru, rođ. 15.01.1994., OIB 05708781702, M
7. ANGELA VUKSAN, HRVATICA, Vjenceslava Novaka 4, Biograd na Moru, rođ. 07.10.1999., OIB 40419751652, Ž

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) - nositelj liste: TOMISLAV TOKIĆ

1. TOMISLAV TOKIĆ, HRVAT, Dubrovačka 24, Biograd na Moru, rođ. 19.10.1953., OIB 90313486859, M
2. EDO OPANOVIĆ, HRVAT, Ivana Gundulića 14, Biograd na Moru, rođ. 26.08.1958., OIB 79549371719, M
3. SLAVICA JELIČIĆ, HRVATICA, Andrije Hebranga 8, Biograd na Moru, rođ. 12.05.1958., OIB 72930625426, Ž
4. BRANKA GOLIĆ, SRPKINJA, Dubrovačka 6, Biograd na Moru, rođ. 23.04.1964., OIB 18604933136, Ž
5. IVAN MAREVIĆ, HRVAT, Ante Starčevića 8, Biograd na Moru, rođ. 30.01.1949., OIB 34834716786, M
6. OLGA MAREVIĆ, HRVATICA, Ante Starčevića 8, Biograd na Moru, rođ. 08.05.1949., OIB 61562910704, Ž
7. NADA BAČKOV, HRVATICA, Andrije Hebranga 5, Biograd na Moru, rođ. 25.01.1955., OIB 18897707081, Ž

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA