Pravovaljano predložene kandidacijske liste za I. Mjesni odbor - POLUOTOK I CENTAR

Objavljeno: Petak, 30. travnja 2021. 12:05

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.,) i članku 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13., 3/17., 2/18. i 8/20.), sastavlja i objavljuje sve pravovaljano predložene liste za I. MJESNI ODBOR kako slijedi:

I    Mjesni odbor  - POLUOTOK I CENTAR

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - nositelj liste: MARIJAN STOPFER

1. MARIJAN STOPFER, HRVAT, K. P. Svačića 3, Biograd na Moru, rođ. 04.10.1970., OIB 88602321233, M
2. MIRKO POLJAK, HRVAT, Sv. Ivana 3, Biograd na Moru, rođ. 30.07.1972., OIB 75974915332, M
3. DRINA BEŠENIĆ, HRVATICA, P. Zrinskog 16, Biograd na Moru, rođ. 25.09.1974., OIB 43387382647, Ž
4. DANIJEL ŠANGULIN, HRVAT, A. Kovačića 6, Biograd na Moru, rođ. 15.04.1981., OIB 68775296217, M
5. EUGEN KOPRČINA, HRVAT, Obala kralja Petra Krešimira IV 15, Biograd na Moru, rođ. 10.09.1996., OIB 69850425913, M
6. DUJE LUKAČIĆ, HRVAT, Trg hrvatskih velikana 2, Biograd na Moru, rođ. 06.07.2001., OIB 53962356792, M
7. NIKO BOGDANIĆ, HRVAT, Kralja Držislava 1, Biograd na Moru, rođ. 31.07.1997., OIB 86499144340, M


2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) - nositelj liste: ANTUN TUGO BAKIJA

1. ANTUN TUGO BAKIJA, HRVAT, Kneza Domagoja 5, Biograd na Moru, rođ. 13.04.1954., OIB 61268103921, M
2. IVO STOPFER, HRVAT, Kralja Zvonimira 2, Biograd na Moru, rođ. 23.06.1951., OIB 65745500121, M
3. VALENTINA BARANI, HRVATICA, Kraljice Jelene 35, Biograd na Moru, rođ. 30.07.1985., OIB 69374306572, Ž
4. IVAN MRĐEN, HRVAT, Kneza Hrvoja Hrvatinića 5, Biograd na Moru, rođ. 23.06.1994., OIB 31029376898, M
5. LUCIJA VILIĆ, HRVATICA, Kneza Trpimira 6, Biograd na Moru, rođ. 15.04.1996., OIB 93051415493, Ž
6. VJERA JONČIĆ, HRVATICA, Kraljice Jelene 17, Biograd na Moru, rođ. 17.04.1959., OIB 37135647619, M
7. DUŠANKA RADAŠ, HRVATICA, Marka Marulića 3, Biograd na Moru, rođ. 29.06.1977., OIB 71413250860, Ž


3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)  - nositeljica liste: VLATKA JELIĆ

1. VLATKA JELIĆ, HRVATICA, Kralja Kolomana 30, Biograd na Moru, rođ. 12.03.1980., OIB 21293468210, Ž
2. DRAGICA PELICARIĆ, HRVATICA, Obala Kralja Petra Krešimira IV 14, Biograd na Moru, rođ. 10.11.1948., OIB 69070668429, Ž
3. JAGODA KRSTINIĆ, HRVATICA, Kralja Petra Svačića 29, Biograd na Moru, rođ. 31.10.1946., OIB 86453994086, Ž
4. ĐURĐA DUJIĆ, HRVATICA, Frankopanska 9, Biograd na Moru, rođ. 26.01.1957., OIB 56831039746, Ž
5. DAVOR TOLIĆ, HRVAT, Grgura Ninskog 7, Biograd na Moru, rođ. 07.04.1960., OIB 32895780774, M
6. PREDRAG PAVLETIĆ, HRVAT, Trg hrvatskih velikana 26, Biograd na Moru, rođ. 25.07.1955., OIB 69311578866, M
7. ANDREJ PAPIĆ, HRVAT, Put solina 23B, Biograd na Moru, rođ. 23.04.1973., OIB 76514576637, M

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA