PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Petak, 30. travnja 2021. 09:56

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja ANTE FUZUL, ROBERT PELICARIĆ, MIŠEL TEPŠA, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA
GRADA BIOGRADA NA MORU


Kandidat: ANTE FUZUL; BIOGRAD NA MORU, VASKA LIPOVCA 4; rođ. 19.03.1968.; OIB: 33470826526; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, STRANKA UMIROVLJENIKA - SU, NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA
GRADA BIOGRADA NA MORU


Kandidat: IVAN KNEZ; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 68; rođ. 09.11.1964.; OIB: 01653217393; M

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA
GRADA BIOGRADA NA MORU


Kandidat: DAVOR TOLIĆ; BIOGRAD NA MORU, GRGURA NINSKOG 7; rođ. 07.04.1960.; OIB: 32895780774; M

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUS
 


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja LEO ZORICA, FILIP RIMAC, VALENTINA BARANI, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA
GRADA BIOGRADA NA MORU


Kandidat: LEO ZORICA; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 31; rođ. 12.12.1985.; OIB: 76107937379; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUS

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA