PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Petak, 30. travnja 2021. 09:41

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DOMOVINSKI POKRET - DP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. SINIŠA FILIPOVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, DUBROVAČKA 29; rođ. 12.04.1962.; OIB: 80996870544; M
 2. PERICA MATIJEVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, DR. FRANJE TUĐMANA 7; rođ. 03.09.1968.; OIB: 84217740790; M
 3. MERA BUOVAC; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, MARKA MARULIĆA 4; rođ. 14.03.1977.; OIB: 15420239798; Ž
 4. ŽELIMIR JAKOVAC; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, DINARSKA 6; rođ. 30.08.1972.; OIB: 61758216308; M
 5. RENATA BOBANOVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 73; rođ. 03.04.1987.; OIB: 67655597653; Ž
 6. IVICA BOBANOVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 73; rođ. 24.04.1972.; OIB: 53328640563; M
 7. SNJEŽANA DAUTOVIĆ JAKOVAC; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, DINARSKA 6; rođ. 30.08.1978.; OIB: 88108864294; Ž
 8. MARIJANA MIOČEVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, MARKA MARULIĆA 2; rođ. 16.07.1972.; OIB: 15728426923; Ž
 9. SILVIJA TROSKOT; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 61; rođ. 14.04.1988.; OIB: 49275368196; Ž
 10. MAJA ŠKRLJAC; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 73; rođ. 01.11.1985.; OIB: 34017924407; Ž
 11. HRVOJE KOLAČKO; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, OBALA KRALJA P.KREŠIMIRA IV 20C; rođ. 06.03.1974.; OIB: 09341599786; M
 12. ANA KRSTIN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, DR. FRANJE TUĐMANA 82C; rođ. 05.05.1950.; OIB: 75533647208; Ž
 13. MARKO STRPIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, PUT SOLINA 34; rođ. 17.11.1961.; OIB: 85934905413; M

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja ANTE FUZUL, ROBERT PELICARIĆ, MIŠEL TEPŠA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ANTE FUZUL; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, VASKA LIPOVCA 4; rođ. 19.03.1968.; OIB: 33470826526; M
 2. ROBERT PELICARIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, PUT SOLINA 11; rođ. 01.08.1966.; OIB: 85585491596; M
 3. MIŠEL TEPŠA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, ZRMANJSKA 15; rođ. 11.03.1985.; OIB: 05666666583; M
 4. PETRA JOKIĆ PAVLINOVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, GALIJOTOVA 2; rođ. 28.07.1986.; OIB: 36958754852; Ž
 5. MATE ROGIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 92; rođ. 21.11.1985.; OIB: 90331955785; M
 6. ANDREJ MARINOVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, BOSUTSKA 6; rođ. 07.12.1990.; OIB: 33910451352; M
 7. KRSTO MILAČIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, DR. FRANJE TUĐMANA 56; rođ. 04.06.1967.; OIB: 46822439971; M
 8. DORJANA MOROŽIN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA 30; rođ. 26.09.1959.; OIB: 17282447698; Ž
 9. IVA ZORIĆ ČELAR; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, DRAGUTINA DOMJANIĆA 4; rođ. 28.02.1980.; OIB: 45220118355; Ž
 10. SANDRA BRIZANAC; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, SAVSKA 6; rođ. 12.01.1984.; OIB: 32449402583; Ž
 11. MARIJANA EŠKINJA; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 17; rođ. 15.05.1981.; OIB: 75971353437; Ž
 12. DANIJELA BRZIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, MOSLOVAČKA 16; rođ. 27.08.1970.; OIB: 13638223051; Ž
 13. LADO MOROŽIN; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, NARODNI TRG - BRCE 4; rođ. 13.09.1975.; OIB: 87015886346; M

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, STRANKA UMIROVLJENIKA - SU, NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. IVAN KNEZ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 68; rođ. 09.11.1964.; OIB: 01653217393; M
 2. ŠIME MRŠIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, EUGENA VIDOVIĆA 10; rođ. 01.11.1978.; OIB: 49833738730; M
 3. MARIJAN STOPFER; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 3; rođ. 04.10.1970.; OIB: 88602321233; M
 4. TONI BOGDANIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, RIBARSKA 14; rođ. 06.07.1975.; OIB: 08556376225; M
 5. TOMISLAV KNEZ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 18; rođ. 24.11.1987.; OIB: 20585151697; M
 6. IVANA STAMIČAR; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10; rođ. 13.02.1977.; OIB: 94385141788; Ž
 7. SUZANA TOLIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, VLAHE BUKOVCA 1A; rođ. 22.06.1976.; OIB: 31714398208; Ž
 8. JOSIPA PRIBILOVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, TINA UJEVIĆA 25; rođ. 22.03.1996.; OIB: 25465141569; Ž
 9. NIKOLETA MUSTAPIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, PUT GRANDE ODVOJAK I 3; rođ. 07.05.1979.; OIB: 84987290668; Ž
 10. DANIJEL ŠANGULIN; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, ANTE KOVAČIĆA 6; rođ. 15.04.1981.; OIB: 68775296217; M
 11. VALENTINA FILIPOVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, OSJEČKA 85; rođ. 14.02.1994.; OIB: 69362446460; Ž
 12. ANGELA VUKSAN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, VJENCESLAVA NOVAKA 4; rođ. 07.10.1999.; OIB: 40419751652; Ž
 13. IVAN MRKIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, OTONA IVEKOVIĆA 4; rođ. 26.01.1983.; OIB: 89315240340; M

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj kandidacijske liste: ANTUN TUGO BAKIJA

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ANTUN TUGO BAKIJA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, KNEZA DOMAGOJA 5; rođ. 13.04.1954.; OIB: 61268103921; M
 2. IVO STOPFER; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, KRALJA ZVONIMIRA 2; rođ. 23.06.1951.; OIB: 65745500121; M
 3. ANTE LUKIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, VUKOVARSKA 40; rođ. 18.04.1953.; OIB: 33113790544; M
 4. VJERA JONČIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, KRALJICE JELENE 17; rođ. 17.04.1959.; OIB: 37135647619; Ž
 5. ŠIME ZORICA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 31; rođ. 22.06.1977.; OIB: 56387091906; M
 6. DUŠANKA RADAŠ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, MARKA MARULIĆA 3; rođ. 29.06.1977.; OIB: 71413250860; Ž
 7. TOMISLAV TOKIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, DUBROVAČKA 24; rođ. 19.10.1953.; OIB: 90313486859; M
 8. LUCIJA VILIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, KNEZA TRPIMIRA 6; rođ. 15.04.1996.; OIB: 93051415493; Ž
 9. IVAN MRĐEN; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, KNEZA HRVOJA HRVATINIĆA 5; rođ. 23.06.1994.; OIB: 31029376898; M
 10. TITANA LUKIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, VUKOVARSKA 40; rođ. 07.05.1984.; OIB: 97583456585; Ž
 11. STEFAN LAZAREVSKI; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, AUGUSTA ŠENOE 8; rođ. 06.09.1990.; OIB: 57868444686; M
 12. IVAN BAKIJA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, KNEZA DOMAGOJA 5; rođ. 11.10.1990.; OIB: 22470038478; M
 13. PREDRAG PAVLETIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, TRG HRVATSKIH VELIKANA 26; rođ. 25.07.1955.; OIB: 69311578866; M

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. RATKO KRSTINIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 29; rođ. 15.03.1943.; OIB: 45818582083; M
 2. MIRA RAŽNJEVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, PAŠKA 10; rođ. 16.01.1958.; OIB: 75197569926; Ž
 3. SLAVICA JELIČIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, ANDRIJE HEBRANGA 8; rođ. 12.05.1958.; OIB: 72930625426; Ž
 4. VLATKA JELIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, KRALJA KOLOMANA 30; rođ. 12.03.1980.; OIB: 21293468210; Ž
 5. EDO OPANOVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, IVANA GUNDULIĆA 14; rođ. 26.08.1958.; OIB: 79549371719; M
 6. BRANIMIR IVANIŠEVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, IVANA MEŠTROVIĆA 18; rođ. 27.10.1966.; OIB: 49487593193; M
 7. BRANKA GOLIĆ; SRPKINJA; BIOGRAD NA MORU, DUBROVAČKA 6; rođ. 23.04.1964.; OIB: 18604933136; Ž
 8. ĐURĐA DUJIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, FRANKOPANSKA 9; rođ. 26.01.1957.; OIB: 56831039746; Ž
 9. OLGA MAREVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, ANTE STARČEVIĆA 8; rođ. 08.05.1949.; OIB: 61562910704; Ž
 10. TANJA MERLLE; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, DON LUKE JELIĆA 10A; rođ. 02.12.1976.; OIB: 51835181376; Ž
 11. ANDREJ PAPIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, PUT SOLINA 23B; rođ. 23.04.1973.; OIB: 76514576637; M
 12. IVAN MAREVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, ANTE STARČEVIĆA 8; rođ. 30.01.1949.; OIB: 34834716786; M
 13. DAVOR TOLIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, GRGURA NINSKOG 7; rođ. 07.04.1960.; OIB: 32895780774; M

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUSREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja LEO ZORICA, FILIP RIMAC, VALENTINA BARANI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA

Kandidatkinje/kandidati:

 1. LEO ZORICA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 31; rođ. 12.12.1985.; OIB: 76107937379; M
 2. FILIP RIMAC; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 2; rođ. 14.08.1987.; OIB: 96861822486; M
 3. VALENTINA BARANI; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, KRALJICE JELENE 35; rođ. 30.07.1985.; OIB: 69374306572; Ž
 4. ANNA MOROŽIN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, TRG HRVATSKIH VELIKANA 9; rođ. 13.07.2002.; OIB: 52379933182; Ž
 5. ŠIME ŠKARA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, RADOVANOVA 10; rođ. 15.08.1997.; OIB: 89633895767; M
 6. ANTE KAPITANOVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, HVARSKA 6; rođ. 13.02.1999.; OIB: 13972656996; M
 7. TONINA LUCIN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, ANTE STARČEVIĆA 16; rođ. 17.06.1976.; OIB: 27290518173; Ž
 8. NATAŠA OPANOVIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, IVANA GUNDULIĆA 14; rođ. 02.11.1969.; OIB: 18201603174; Ž
 9. HELENA SUŠIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, TRG HRVATSKIH VELIKANA 26; rođ. 03.04.1995.; OIB: 55437740237; Ž
 10. DAMIRA MIKECIN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, TRG KRALJA TOMISLAVA 3A; rođ. 02.12.1982.; OIB: 38592598843; Ž
 11. ANDRIJANA MILAČIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, PETRA ZORANIĆA 10A; rođ. 30.09.1988.; OIB: 52992332855; Ž
 12. PETAR JAKOVLJEV; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, TRG BOŠANA 10; rođ. 07.07.1973.; OIB: 07360708283; M
 13. ANTONI RUDIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, PETRA ZORANIĆA 2; rođ. 16.09.1976.; OIB: 21136259513; M

PREDSJEDNIK
IGOR BERGHAUS

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA