ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga, dana 29. travnja 2021. godine

Objavljeno: Četvrtak, 29. travnja 2021. 10:47

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu TOLIĆ MARIJAN, BIOGRAD NA MORU, SLANICA 27, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište KLASA: 320-18/21-01/64, URBROJ: 2198/16-03/33-21-5 od dana 30.03.2021. godine donosi ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga kako slijedi dolje:

1. ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga broj (KLASA: 320-18/21-01/64, URBROJ: 2198/16-03/33-21-5) od dana 30. ožujka 2021. godine - TOLIĆ MARIJAN, BIOGRAD NA MORU, SLANICA 27.
2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA