ZAKLJUČAK o dostavi zapisnika o izvršenom nadzoru i opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta, dana 22. veljače 2021. godine

Objavljeno: Ponedjeljak, 22. veljače 2021. 14:19

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu Milačić Verica, Zagreb u predmetu dostave zapisnika o izvršenom nadzoru i opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta donosi ZAKLJUČAK o dostavi zapisnika o izvršenom nadzoru i opomene za neuređeno poljoprivredno zemljište kako slijedi dolje:

1. ZAKLJUČAK o dostavi zapisnika o izvršenom nadzoru i opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta (KLASA: 320-18/20-01/379, URBROJ: 2198/16-03/33-20-4) od 22.02.2021. - PAVE MUŠĆET, PUT FURLANIJE 11, TKON.
2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA