ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom, dana 15. listopada 2020. godine

Objavljeno: Četvrtak, 15. listopada 2020. 14:56

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na temelju članka 4. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 115/16,106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09) članka 3. i članka 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru (Službenik glasnik Grada Biograda na Moru, broj: 7/14, 8/14, 3/15 i 9/17) u postupku ovrhe radi naplate dugovanja - komunalnog doprinosa u odnosu na ovršenika MRŠIĆ IVE, SELO 26, VRANA, PAKOŠTANE OIB: 01692342035, po službenoj dužnosti, donosi

1. ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom - MRŠIĆ IVE, SELO 26, VRANA, 23211 PAKOŠTANE

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA