OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna UPU-a za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru-središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok,Jaz,Vruljine,Bošana,dio Primorja,Kožina,Centar,Tuče,Glavica,Rust,Meterize,Granda)

Objavljeno: Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. 14:55

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda)

 

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 21. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda). Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 13/2019.

Razlozi za izradu izmjena i dopuna UPU-a:
1. Usklađenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/2005, 3/2009, 7/2011, 10/2011, 3/2016, 7/2016, 8/2016- pročišćeni tekst, 11/2016, 12/2019),
2. Manje izmjene mreže prometnog sustava i komunalne infrastrukture

KLASA: 350-02/19-03/01
URBROJ: 2198/16-03/1-19-6
Biograd na Moru, 30. prosinca 2019. godine

PRIVREMENA PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA