OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 18. studenoga 2019. 08:24

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 20. sjednici održanoj 03. listopada 2019. godine donijelo je Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 12/2019.

Razlozi za izradu UPU-a:
1. Usklađenje s Prostornim planom uređenja Grada Biograda na Moru
2. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
3. Manje izmjene pojedinih planskih rješenja

KLASA: 350-02/19-03/12
URBROJ: 2198/16-03/1-19-7
Biograd na Moru, 14. studenog 2019. godine

PRIVREMENA PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA