Digitalna pristupačnost internetskih sadržaja svim građanima

Objavljeno: Četvrtak, 05. rujna 2019. 10:13

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je da dana 23. rujna 2019. godine stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019). Na taj način se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 2. 12. 2016.).
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, kao jedna od institucija zadužena za provedbu ovoga Zakona, želi skrenuti pažnju na važnost njegove pravodobne i pravilne provedbe.
Zakonom se utvrđuju mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom i starijim osobama.
U Republici Hrvatskoj živi više od 500 000 osoba s invaliditetom, a u Europskoj uniji je više od 80 milijuna osoba pogođeno nekim oblikom invaliditeta. Unatoč tome, manje od 10% mrežnih stranica u Europi je prilagođeno njihovim potrebama. Stoga je potrebno usklađeno djelovanje kako bi se osiguralo da su digitalni sadržaji u potpunosti dostupni osobama s invaliditetom, kako bi se pružila boija kvaliteta života putem, primjerice, lakšeg pristupa javnim uslugama i kulturnim sadržajima.
Zakon se počinje primjenjivati od 23. rujna 2019. godine za tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. Iznimka je predviđena za ona tijela javnog sektora koja u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona imaju mrežne stranice objavljene prije 23. rujna 2018., ona su se dužna uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 23. rujna 2020. Tijela javnog sektora dužna su programska rješenja za pokretne uređaje uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 23. rujna 2021.
Važno je istaknuti i da poduzimanje potrebnih mjera za postizanje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje može iziskivati dodatne troškove te ih je potrebno na vrijeme planirati.
Osim same prilagodbe tijela javnog sektora dužna su provesti početnu procjenu usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti, kao i objaviti i redovito ažurirati detaljnu, sveobuhvatnu, jasnu i digitalno pristupačnu izjavu o pristupačnosti u pogledu usklađenosti svojih mrežnih stranica i programskih rješenja za pohetne uređaje s odredbama ovoga Zakona.
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Zakonom su predviđene i novčane kazne u iznosu od 2.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršajno odgovorno tijelo javnog sektora od 500,00 do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu.
Institucije zadužene za provedbu ovoga Zakona će poduzimati i dodatne mjere kako bi se olakšala primjena zahtjeva pristupačnosti, u smislu podizanja svijesti i provedbe programe osposobljavanja djelatnika o čemu će tijela biti naknadno informirana.

Letak DIGITALNA PRISTUPAČNOST.

Dopis Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva - Digitalna pristupačnost

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA