Udruge od općeg interesa na području Grada Biograda na Moru

1. UDRUGA "HIPPOCAMPUS"
2. UDRUGA "VOLONTER"
3. UDRUGA "SELEKTA"
4. UDRUGA e-biogr@d
5. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA