Novosti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUSTOŽER CIVILNE ZAŠTITEGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 022-01/20-03/02UBROJ: 2198/16-01-20-2Biograd na Moru, 16. ožujka 2020. godine - GRADONAČELNIKU GRADA BIOGRADA NA MORU- JAVNOSTI – svima- MEDIJIMA – svima- ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA BIOGRADA NA MORU - svima   PREDMET: Odluka Stožera civilne zaštite Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 16 ožujka 2020 18:14
Krizni stožerMinistarstva zdravstva Republike HrvatskeZagreb, 15. ožujak 2020. Postupanje s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom COVID-19: zdravstveni nadzor nad osobama bez simptoma/znakova bolesti i postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kontaktima Verzija 12, 15. ožujak 2020.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 16 ožujka 2020 09:48
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09.…
Objavljeno: Subota, 14 ožujka 2020 15:20
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09.…
Objavljeno: Subota, 14 ožujka 2020 10:20
Jedna rijetka ali  posebno zanimljiva izložba postavljena je u prostorijama Zavičajnog muzeja grada Biograda pod nazivom „Povijest kompjutera kroz zadarsko gospodarstvo“ autora Željka Škare. Drago nam je što smo imali priliku postaviti ovu izložbu u našem muzeju, jer ona obuhvaća pola stoljeća primjene elektroničkih računala u Zadru i zadarskom okruženju,…
Objavljeno: Četvrtak, 12 ožujka 2020 09:40
Stranica 8 od 169

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA