Anketa o potrošnji energije u kućanstvima Grada Biograda na Moru otvorena do 31. svibnja 2022.

Objavljeno: Četvrtak, 19. svibnja 2022. 08:55
Ocijeni
(0 glasova)

Anketa se provodi u sklopu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Biograda na Moru (SECAP).

Link za anketu: https://forms.office.com/r/v4vVEPk1DY

Plan će rezultirati nizom mjera koje će smanjiti emisiju stakleničkih plinova i doprinijeti kvalitetnijem životu u Biogradu na Moru, prvenstveno manjim troškovima za energiju u zgradarstvu, javne rasvjete i prometa. Također, plan će definirati mjere za bolju prilagodbu na negativne učinke klimatskih promjena.

Molimo Vas da jedan predstavnik kućanstva ispuni podatke u anketi.

Anketa je će biti otvorena do 31.05.2022. u 12:00 sati, a namijenjena je stalno nastanjenim kućanstvima na području Grada Biograda na Moru, anonimna je, i koristiti će se samo agregirani podaci.

Hvala Vam na sudjelovanju.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA