JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA GRADA BIOGRAD NA MORU ZA 2020. GODINU

Objavljeno: Četvrtak, 10. rujna 2020. 13:21
Ocijeni
(0 glasova)

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/03, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10. rujna 2020. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA GRADA BIOGRAD NA MORU ZA 2020. GODINU

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA