JAVNI POZIV ZA POTPORE PODUZETNICIMA U DJELATNOSTI DADILJA U BIOGRADU NA MORU ZA 2020. GODINU

Objavljeno: Četvrtak, 10. rujna 2020. 13:17
Ocijeni
(0 glasova)

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/04, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.) gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10. rujna 2020. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA POTPORE PODUZETNICIMA U DJELATNOSTI DADILJA U BIOGRADU NA MORU ZA 2020. GODINU

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA