75th banner e

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Biograda na Moru o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 17. ožujka do 31. ožujka 2020. godine

Objavljeno: Ponedjeljak, 16. ožujka 2020. 18:14
Ocijeni
(0 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA BIOGRADA NA MORU

KLASA: 022-01/20-03/02
UBROJ: 2198/16-01-20-2
Biograd na Moru, 16. ožujka 2020. godine

- GRADONAČELNIKU GRADA BIOGRADA NA MORU
- JAVNOSTI – svima
- MEDIJIMA – svima
- ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA BIOGRADA NA MORU - svima

 

PREDMET: Odluka Stožera civilne zaštite Grada Biograda na Moru o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 17. ožujka do 31. ožujka 2020. godine

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

Slijedom toga, a na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Zadarske županije, KLASA: 810-01/17-01/05, URBROJ: 2198/1-01-20-128 od 16. ožujka 2020. godine, donosi se Odluka Stožera civilne zaštite Grada Biograda na Moru o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 17. ožujka do 31. ožujka 2020. godine:

1. TRGOVAČKI CENTRI – UZ OBAVEZNO PRIDRŽAVANJE SVIH DO SADA IZDANIH PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA NADLEŽNIH TIJELA
-ograničiti rad maksimalno do 18:00 sati,
-ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar,
-ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od najmanje jedan (1) metar,
-omogućiti da radi što veći broj blagajni radi veće protočnosti.

2. TRGOVINE PREHRANE (MANJE VELIČINE, UKLJUČUJUĆI I TRGOVINE NA BENZINSKIM POSTAJAMA)
-ograničiti rad maksimalno do 18:00 sati,
-ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze,
-u prodajnom prostoru održavati međusobni razmak od najmanje jednog (1) metra,
-omogućiti što brži protok kupaca i izlazak iz objekta.

3. UGOSTITELJSKI OBJEKTI SVIH KATEGORIJA – PREKID RADA OD 17. OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2020. GODINE

4. USLUŽNE DJELATNOSTI u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima (frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari i slično) – PREKID RADA OD 17. OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2020. GODINE

5. OBJEKTI ČIJA JE DJELATNOST KOCKANJE I KLAĐENJE – PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U AUTOMAT KLUBOVIMA -  PREKID RADA OD 17. OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2020. GODINE

6. Daje se preporuka Gradu Biogradu na Moru, kao osnivaču ustanove predškolskog odgoja, da produži trajanje odluke o privremenoj obustavi od održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru do opoziva.

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA BIOGRADA NA MORU
Marijan Stopfer

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA