Lokalni izbori 2021.

Biograd Na Moru, 17.09.2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru 15. rujna 2021. godine objavljuje:

pdf dwnld   RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA (208 kB)

pdf dwnld  PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE (132 kB)


Biograd Na Moru, 10.09.2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru 10. rujna 2021. godine objavljuje:

pdf dwnld  Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora 2021. (291 kB)


Biograd Na Moru, 09.09.2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru 09. rujna 2021. godine objavljuje:

pdf dwnld  PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE


Biograd Na Moru, 23.07.2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru 23. srpnja 2021. godine objavljuje:

pdf dwnld

 Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Biograda na Moru 2021 (525 kB)

pdf dwnld

 Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (537 kB)

 


Biograd Na Moru, 24.05.2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje:

pdf dwnld

  KONAČNE REZULTATE IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORU PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. (265 kB)

pdf dwnld  KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. (634 kB)


Biograd Na Moru, 17.05.2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru utvrdilo je i objavljuje:

pdf dwnld

  REZULTATE IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORU PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. (253 kB)

pdf dwnld  REZULTATE IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. (604 kB)


Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sve pravovaljano predložene kandidature i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru.

Napominjemo da rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene zbirne liste počinje teći od njihove prve objave.

Biograd na Moru, 30. travnja 2021. godine

 

pdf dwnld

  Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (405 kB)

pdf dwnld  ZBIRNA LISTA pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (234 kB)

pdf dwnld

  Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru (742 kB)

pdf dwnld  ZBIRNA LISTA pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru (201 kB)

 


pdf dwnld  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU (216kB)

pdf dwnld  OBJAVA BIRAČIMA (216kB)

 

pdf dwnld  Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (216kB)

pdf dwnld  Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (216kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA