Lokalni izbori 2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sve pravovaljano predložene kandidature i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru.

Napominjemo da rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene zbirne liste počinje teći od njihove prve objave.

Biograd na Moru, 30. travnja 2021. godine

 

pdf dwnld

  Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (405 kB)

pdf dwnld  ZBIRNA LISTA pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (234 kB)

pdf dwnld

  Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru (742 kB)

pdf dwnld  ZBIRNA LISTA pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru (201 kB)

 


pdf dwnld  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU (216kB)

pdf dwnld  OBJAVA BIRAČIMA (216kB)

 

pdf dwnld  Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (216kB)

pdf dwnld  Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (216kB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA