75th banner e

Javna nabava

Preglednik elektroničkog oglasa javne nabave


OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

(članak 80. Zakona o javnoj nabavi)

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Biograd na Moru kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- LIBAR Ustanova za obrazovanje odraslih, Biograd na Moru

- OPG Ivan Knez, Biograd na Moru

- T.O. BOX, Biograd na Moru


PLAN NABAVE

excel  Plan nabave 2020 (474 KB)

excel  Plan nabave 2020 - 1. izmjene (475 KB)

excel

  Plan nabave 2020 - 2. izmjene (476 KB)

excel

  Plan nabave 2020 - 3. izmjene (476 KB)

excel

  Plan nabave 2020 - 4. izmjene (478 KB)

excel  Plan nabave 2020 - 5. izmjene (479 KB)

Preglednik elektroničkog oglasa javne nabave


JEDNOSTAVNA NABAVA

Informatička oprema i sigurnosni sustav za opremanje poduzetničkog inkubatora u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0019 od 23. lipnja 2020. godine

Prilozi:

pdf dwnld  POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Informatička oprema i sigurnosni sustav za opremanje poduzetničkog inkubatora u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0019_od 23. lipnja 2020. godine (2 MB)

word  1. Ponudbeni list (80 KB)

word  2. Troskovnik (140 KB)

word  3. Izjava da ponudjena cijena obuhvaca sve troskove (78 KB)

word  4. Izjava o nekaznjavanju (89 KB)

word  5. Izjava o popisu isporuka istih ili slicnih predmetu nabave (83 KB)


REGISTRI UGOVORA

excel  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2020 (31 KB)

Preglednik elektroničkog oglasa javne nabave


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

pdf dwnld  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (212kB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA