Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je zaključno do 14. listopada  2020. godine u 12.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 09. listopada 2020. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama,

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. srpnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. srpnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 09. lipnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 03. lipnja  2020. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 15. svibnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 15. svibnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na gradskoj pisarnici do tog trenutka.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 20. travnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje U roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 29. veljače 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 02. siječnja 2020. godine do 12.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje U roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje U roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 26. srpnja 2019. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 19. srpnja 2019. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 05. srpnja 2019. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 26. lipnja 2019. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 14. svibnja 2019. godine do 12: 00 sati bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 07. svibnja 2019. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 06. svibnja 2019. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Zadarskom listu.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisane ponude se predaju u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 28. veljače 2019. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se moraju dostaviti do 15. siječnja 2019. godine do 10:00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Javni natječaj otvoren je zaključno do 10. listopada 2018. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje zahtjeva na III. (treći) javni natječaj za kupnju stana je 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr)

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje zahtjeva na III. (treći) javni natječaj za kupnju stana je 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a Obavijest o danu objave III. ( trećeg) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) objaviti će se u dnevnim novinama - Zadarskom listu.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje zahtjeva na II. (drugi) javni natječaj za kupnju stana je 30 dana od dana objave II. (drugog) javnog natječaja u dnevnim novinama - Zadarskom listu, a isti će se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskoj stranici grada Biograda na Moru.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj za kupnju stana je 30 dana od dana objave natječaja  u dnevnim novinama - Zadarskom listu, a isti će se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskoj stranici grada Biograda na Moru.
Stranica 4 od 4
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA