Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2022. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA