Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2021. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA