Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2020. godina

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA