Više informacija

 • Objavljeno Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – viši referent za naplatu – 1 izvršitelj/izvršiteljica objavljen je dana 28. srpnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, br. 87/2023.
 • Napomena

  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši referent na naplatu - vježbenik – NE OTVARAJ“.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, dana 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,30 sati

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,30 sati

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Više informacija

 • Objavljeno Pisane prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – NE OTVARAJ“.
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na testiranje dana01. lipnja 2022. godine

Više informacija

 • Objavljeno Objavljen Javni natječaj za prijam u službu vježbenika - viši stručni suradnik za opće poslove poslove pisarnice i arhive - 1 izvršitelj/izvršiteljica dana 09. ožujka 2022. godine
 • Napomena

  Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 28. ožujka 2022. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Biograd na Moru
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 252. veljače 2021. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje Objavljen je Pozi na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 08. prosinca 2020. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 16. listopada 2020. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA