Sadržaj po oznakama: POS

KLASA: 370-01/21-01/01
URBROJ: 2198/16-01-21-23
Biograd na Moru, 17. lipnja 2021.

Temeljem članka 24. st. 4. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/15.), gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 17. lipnja 2021. godine, o b j a v l j u j e


KONAČNU LISTA REDA PRVENSTVA

PO IV. (ČETVRTOM) JAVNOM NATJEČAJU ZA KUPNJU STANJA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS)  KLASA:  370-01/21-01/02, URBROJ:2198/16-01-21-2  OD 08. TRAVNJA 2021. GODINE

Red.

broj

Ime i prezime

Vel. stana

u m2

Imovin. stanje obitelji Stamb-eni status Radni staž

Životna

dob

podnosit-elja

Broj članova obitelji Prebiv-alište Djeca pred. dobi i na red. škol. Stručna sprema Hrvatski branitelj HRVI. Član obitelji pog. zat. Ili nest. Hrv. Bran.

Invalidnost ili tjelesna

oštećenja

UKUPNO

(BODOVA)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.
1. LUKA MRŠIĆ - 3 3 2,2 3 5 7,4 9 6 - - - - 38,6
2. MAJA USKOK - 3 3 2 3 5 3 8 6 - - -        - 33
3. KATARINA JAZVIĆ - 2 3 1,6 3 3       3 7,4 6 - - - - 29
4. IVANA KNEZ - 3 3 1,4 3 4 2,4 6 6 - - - - 28,8
5. MARIO MITROVIĆ - 1 5 4 2 2 8,6 0 6 - - - - 28,6
6. ANAMARIJA GULIĆ - 1 5 3,6 2 4 0 3 9 - - - - 27,6
7. DANIJELA VUKOJEVIĆ - 3 3 1,2 3 4 1 6 6 - - -        - 27,2
8. RENATA LEKAJ - 3 5 3,6 2 5 3,6 3 - - - - - 25,2
9. JOSIP TROSKOT - 1 3 0,4 3 1 4,6 0 6 - - - - 19
10. ROKO KAPITANOVIĆ - 0 2 0 1 1 4,4 0 6 - - - - 14,4
11. MARTIN TADIĆ - 2 3 0,6 1 1 0 0 6 - - - - 13,6
12. TOMISLAV MARELJA - 1 3 0,6 1 1 0 0 6 - - - - 12,6

Konačna lista reda prvenstva  po IV. ( četvrtom ) javnom natječaju za kupnju stanja iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) KLASA:  370-01/21-01/01, URBROJ: 2198/16-01-21-2 od 08. travnja 2021. godine se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i Internetskoj stranici Grada Biograda na Moru dana 17. lipnja 2021. godine.

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA