Sadržaj po oznakama: POS

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) najmanje jedanput godišnje.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a, Grad Biograd na Moru provodi Anketu o zainteresiranosti građana za Program POS-a putem ANKETNOG UPITNIKA O RJEŠVANJU STAMBENOG PITANJA PUTEM PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS-a).

Program društveno poticane stanogradnje (dalje u tekstu: POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, te se omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Program POS-a provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 59/20 i 58/21) tako da više informacija o provedbi POS-a možete vidjeti na službenim web stranicama APN-a - www.apn.hr

MOLIMO ANKETNI UPITNIK DOSTAVITI ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKOM POŠTOM s naznakom "POS anketni upitnik" do 31. listopada 2022. godine na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kategorija Obavijesti
Tagovi

KLASA: 370-01/21-01/01
URBROJ: 2198/16-01-21-23
Biograd na Moru, 17. lipnja 2021.

Temeljem članka 24. st. 4. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/15.), gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 17. lipnja 2021. godine, o b j a v l j u j e


KONAČNU LISTA REDA PRVENSTVA

PO IV. (ČETVRTOM) JAVNOM NATJEČAJU ZA KUPNJU STANJA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS)  KLASA:  370-01/21-01/02, URBROJ:2198/16-01-21-2  OD 08. TRAVNJA 2021. GODINE

Red.

broj

Ime i prezime

Vel. stana

u m2

Imovin. stanje obitelji Stamb-eni status Radni staž

Životna

dob

podnosit-elja

Broj članova obitelji Prebiv-alište Djeca pred. dobi i na red. škol. Stručna sprema Hrvatski branitelj HRVI. Član obitelji pog. zat. Ili nest. Hrv. Bran.

Invalidnost ili tjelesna

oštećenja

UKUPNO

(BODOVA)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.
1. LUKA MRŠIĆ - 3 3 2,2 3 5 7,4 9 6 - - - - 38,6
2. MAJA USKOK - 3 3 2 3 5 3 8 6 - - -        - 33
3. KATARINA JAZVIĆ - 2 3 1,6 3 3       3 7,4 6 - - - - 29
4. IVANA KNEZ - 3 3 1,4 3 4 2,4 6 6 - - - - 28,8
5. MARIO MITROVIĆ - 1 5 4 2 2 8,6 0 6 - - - - 28,6
6. ANAMARIJA GULIĆ - 1 5 3,6 2 4 0 3 9 - - - - 27,6
7. DANIJELA VUKOJEVIĆ - 3 3 1,2 3 4 1 6 6 - - -        - 27,2
8. RENATA LEKAJ - 3 5 3,6 2 5 3,6 3 - - - - - 25,2
9. JOSIP TROSKOT - 1 3 0,4 3 1 4,6 0 6 - - - - 19
10. ROKO KAPITANOVIĆ - 0 2 0 1 1 4,4 0 6 - - - - 14,4
11. MARTIN TADIĆ - 2 3 0,6 1 1 0 0 6 - - - - 13,6
12. TOMISLAV MARELJA - 1 3 0,6 1 1 0 0 6 - - - - 12,6

Konačna lista reda prvenstva  po IV. ( četvrtom ) javnom natječaju za kupnju stanja iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) KLASA:  370-01/21-01/01, URBROJ: 2198/16-01-21-2 od 08. travnja 2021. godine se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i Internetskoj stranici Grada Biograda na Moru dana 17. lipnja 2021. godine.

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA