Sadržaj po oznakama: Nekretnina

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate naknade za sufinanciranje katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru za 2015. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

- ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za sufinanciranje katastra nekretnina - MARIN ŽBURIN, Kraljevica, Banj 7, (OIB: 08815441239)

  1. - ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za sufinanciranje katastra nekretnina - MARIN ŽBURIN, Kraljevica, Banj 7, (OIB: 08815441239)


    s obzirom da su bili neuspješni pokušaji redovne dostave Rješenja.
Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA