Sadržaj po oznakama: Mjesni odbor

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
 
GRAD BIOGRAD NA MORU             
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
    
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) i članku 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13., 3/17., 2/18. i 8/20.), objavljuje


KONAČNE REZULTATE
IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

na temelju rezultata glasovanja na svim biralištima na području mjesnih odbora i to:


I Mjesni odbor  - POLUOTOK I CENTAR

1. Broj birača upisanih u popis birača:                                                      1066

2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                          ukupno 238 glasova

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)                                     ukupno 143 glasova

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)                 ukupno 122 glasova

3. Ukupno je glasovalo birača:                                                                  520
 
4. Ukupan broj važećih glasačkih listića:                                                    503
 
5. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića:                                                  17

6. U vijeću I. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                                        3 mjesta

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)                                                   2 mjesta

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)                               2 mjesta

7. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća I. Mjesnog odbora izabrani su:

1. MARIJAN STOPFER (HDZ)
2. MIRKO POLJAK (HDZ)
3. DRINA BEŠENIĆ (HDZ)
4. ANTUN TUGO BAKIJA (HSS)
5. IVO STOPFER (HSS)
6. VLATKA JELIĆ (SDP)
7. DRAGICA PELICARIĆ (SDP)


II Mjesni odbor  - RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT

1. Broj birača upisanih u popis birača:                                                2090
 
2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                         ukupno 415 glasova

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)                  ukupno 220 glasova

3. Ukupno je glasovalo birača:                                                           686
 
4. Ukupan broj važećih glasačkih listića:                                             635

5. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića:                                           51

6. U vijeću II. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                                5 mjesta

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)                       2 mjesta

7. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća II. Mjesnog odbora izabrani su:

1. STIPE BUOVAC (HDZ)
2. NIKOLA ŠARIĆ (HDZ)
3. LUCIJA DURATOVIĆ (HDZ)
4. ANTE JURIĆ (HDZ)
5. ANAMARIA ŠARIĆ (HDZ)
6. TOMISLAV TOKIĆ (SDP)
7. EDO OPANOVIĆ (SDP)


III Mjesni odbor  - JAZ, VRULJINE, KOŽINA I BOŠANA

1. Broj birača upisanih u popis birača:                                                      1052

2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                         ukupno 229 glasova

3. Ukupno je glasovalo birača:                                                                 330

4. Ukupan broj važećih glasačkih listića:                                                   229

5. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića:                                                101

6. U vijeću III. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                                       7 mjesta

7. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća III. Mjesnog odbora izabrani su:

1. MARINO BOGDANIĆ (HDZ)
2. ZORICA LISICA BOGDANIĆ (HDZ)
3. GORAN EŠKINJA (HDZ)
4. LIDIJA PEJIĆ (HDZ)
5. JOSIPA RADAS (HDZ)
6. ROKO BRZIĆ (HDZ)
7. INES MILOŠ (HDZ)


IV Mjesni odbor  - KOSA ISTOK, KOSA ZAPAD I JANKOLOVICA

1. Broj birača upisanih u popis birača:                                                      1173

2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                          ukupno 460 glasova

3. Ukupno je glasovalo birača:                                                                  553

4. Ukupan broj važećih glasačkih listića:                                                    460

5. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića:                                                  93

6. U vijeću IV. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)                                        7 mjesta

7. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća IV. Mjesnog odbora izabrani su:

1. TOMISLAV KNEZ (HDZ)
2. JOSIP PEŠIĆ (HDZ)
3. GORDANA PEŠIĆ (HDZ)
4. KARLO KRKLJEŠ (HDZ)
5. IVAN MRKIĆ (HDZ)
6. IVAN PILIPOVIĆ (HDZ)
7. ŠIME FILIPOVIĆ (HDZ)

U Biogradu na Moru, 19. svibnja 2021.  godine

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

Kategorija Obavijesti
Tagovi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20), sastavlja i objavljuje zbirnu listu za III. MJESNI ODBOR kako slijedi:


III. Mjesni odbor - JAZ, VRULJINE, KOŽINA I BOŠANA


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: MARINO BOGDANIĆ

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA