10. srpnja 2023.

PRIVREMENA RANG LISTA ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME ILI PROJEKTE OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

KLASA: 024-02/23-03/03
UR.BROJ: 2198-16-01-23-3
Biograd na Moru, 7. srpnja 2023. godine

PRIVREMENA RANG LISTA
ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME ILI PROJEKTE OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU

Red. broj

Naziv udruge

Naziv projekta/ programa

Institucionalna sposobnost prijavitelja

(ukupan broj bodova po navedenom području procjene))

Relevantnost programa/projekta

(ukupan broj bodova po navedenom području procjene)

Proračun (troškovi)

(ukupan broj bodova po navedenom području procjene)

Prednost u financiranju

Ukupan iznos financijskih sredstava koji se traže za sufinanciranje projekta/programa

Ukupan broj bodova po svim područjima procjene

1.

Udruga VOLONTER

„Širenje horizonta putem volonterstva“

20

38,33

19,67

19,33

33.180,70 EUR

97,33

2.

Udruga dragovoljaca MUP-a i ZNG-e 90'-91'

"Program rada Udruge u 2023. godini"

19,33

38,33

18,67

19

6.000,00 EUR

95

3.

Udruga za školovanje ljudi i pasa i zaštite životinja "Shepherd"

"Unaprijeđenje očuvanja okoliša na području Grada Biograda na Moru kroz skrb za životinje"

19,67

37,67

18,67

17

8.000,00 EUR

93

 Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA