21. lipnja 2023.

ZAVRŠETAK PROVEDBE MJERA ERADIKACIJE AZIJSKE STRIZIBUBE NA PODRUČJU JANKOLOVICE

Obavještavamo vas da su u sklopu sveobuhvatnih provedba mjera eradikacije na području Jankolovice koje su imale za cilj spriječiti širenje jednog od najopasnijih karantenskih štetnih organizama- azijske strizibube Anoplophora chinensis su sve aktivnosti završene.

Mjere su se provodile u skladu s nacionalnim propisima i propisima iz područja biljnog zdravstva Europske unije. Tijekom provedbe mjera organiziran je konstantni nadzor od strane djelatnika Ministarstva poljoprivrede, stručnjaka Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Centra za zaštitu bilja te djelatnika fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

U provedbu mjera su bile uključene i specijalizirane tvrtke koje su obavile aktivnosti sječe, uklanjanja i zbrinjavanja stabala zaraženih štetnim organizmom. U sklopu provedbe mjera uklonjeno je 220 stabala domaćina predmetnog štetnog organizma, s nadzemnim i podzemnim dijelom i to: 148 topola (Populus sp.),36 platana (Platanus sp.), 7 smokvi (Ficus carica) i 29 dudova (Morus L.).

Mjere eradikacije su se provodile poštujući stroge odredbe zaštite prirode i program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Natura 2000 kojemu je za cilj očuvanje staništa na kojem se gnijezdi zlatovrana (Coracias garrulus) te je postavljeno 30 drvenih kućica za gniježđenje zlatovrane (dio na stupove, a dio na obližnja stabla) u kojima su prema planu provedbenih aktivnosti u istima sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Zavoda za ornitologiju i Parka prirode Vransko jezero.

Prema planu provedbe mjera na mjestima eradikacije zasađeno je zamjensko bilje obični čempres, 124 komada, (Cupressus sempervirens), a čiju je sadnju osiguralo Ministarstvo poljoprivrede koje nije domaćin predmetnog štetnog organizma i koje će u budućnosti poslužiti kao vjetrozaštitni pojas.

U svrhu daljnjeg monitoringa i posebnog nadzora zasađena su lovna stabla japanskog javora (Acer palmatum 10 komada) kao vrlo učinkovita metoda detekcije ovog štetnog organizma. U slučaju pozitivnog nalaza to bilje će biti uništeno kao i bilje koje je zaraženo.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA