18. ožujka 2021.

Obavijest zakupcima/korsnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

OBAVIJEST
ZAKUPCIMA/KORISNICIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Obavještavaju se svi zakupci/korisnici poljoprivrednog zemljišta koji imaju Gospodarski program kao sastavni dio ugovora temeljem kojeg koriste poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, da su sukladno članku 38. stavku 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18., 115/18. i 98/19.) dužni Gradu Biogradu na Moru do 31. ožujka 2021. godine dostaviti Izvješće o provedbi Gospodarskog programa za prethodnu godinu (za 2020. godinu).

Ukoliko zakupci/korisnici ne izvrše svoju obvezu, odnosno ne dostave predmetno izvješće, Grad Biograd na Moru će zatražiti inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskog programa.

KLASA: 320-02/21-02/02
URBROJ: 2198/16-03/4-21-2

GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA