30. travnja 2021.

Pravovaljano predložene kandidacijske liste za IV. Mjesni odbor - KOSA ISTOK, KOSA ZAPAD I JANKOLOVICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članku 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20.), sastavlja i objavljuje sve pravovaljano predložene liste za IV. MJESNI ODBOR kako slijedi:


IV. Mjesni odbor - KOSA ISTOK, KOSA ZAPAD I JANKOLOVICA


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - nositelj liste: TOMISLAV KNEZ

1. TOMISLAV KNEZ, HRVAT, Osječka 18, Biograd na Moru, rođ. 24.11.1987., OIB 20585151697, M
2. JOSIP PEŠIĆ, HRVAT, Osječka 2, Biograd na Moru, rođ. 22.07.1989., OIB 86166888008, M
3. GORDANA PEŠIĆ, HRVATICA, Vukovarska 45, Biograd na Moru, rođ. 18.04.1978., OIB 23731826618, Ž
4. KARLO KRKLJEŠ, HRVAT, Bračka 50, Biograd na Moru, rođ. 30.07.1996., OIB 44773386491, M
5. IVAN MRKIĆ, HRVAT, Lošinjska 8, Biograd na Moru, rođ. 18.07.1989., OIB 36097298137, M
6. IVAN PILIPOVIĆ, HRVAT, Koranska 9, Biograd na Moru, rođ. 22.01.1995., OIB 08272305710, M
7. ŠIME FILIPOVIĆ, HRVAT, Pakračka 1, Biograd na Moru, rođ. 15.09.1993., OIB 32721581159, M

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA