30. travnja 2021.

Zbirna lista za IV. Mjesni odbor - KOSA ISTOK, KOSA ZAPAD I JANKOLOVICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BIOGRAD NA MORU
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20.), sastavlja i objavljuje zbirnu listu za IV. MJESNI ODBOR kako slijedi:


IV. Mjesni odbor - KOSA ISTOK, KOSA ZAPAD I JANKOLOVICA


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: TOMISLAV KNEZ

U Biogradu na Moru, 30. travnja 2021. godine.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednica
Suzana Horvat Kolanović

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA