17. svibnja 2021.

Rezultati izbora članova gradskog vijeća Grada Biograda na Moru provedenih 16. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

KLASA: 013-01/21-02/01
URBROJ: 2198/1-2021
Biograd Na Moru, 17.05.2021.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE
IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.725 birača, odnosno 50,64%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.724 birača, odnosno 50,62%. Važećih listića bilo je 2.640, odnosno 96,92%. Nevažećih je bilo 84 listića, odnosno 3,08%.
    

II.    Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
 
1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ    1.280    glasova    48,48%
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU            
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI            

    
Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ
2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA    552    glasa    20,90%

Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL
3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA    313    glasova    11,85%

Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA
4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP    234    glasa    8,86%

Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ
5.    DOMOVINSKI POKRET - DP                    153    glasa    5,79%

Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ
6.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS    108    glasova    4,09%

Nositelj kandidacijske liste: ANTUN TUGO BAKIJA

III.    Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Biograda Na Moru su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ

2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ

IV.    Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Biograda Na Moru:
    

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ
dobila je 8  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1.    IVAN KNEZ
2.    ŠIME MRŠIĆ
3.    MARIJAN STOPFER
4.    TONI BOGDANIĆ
5.    TOMISLAV KNEZ
6.    IVANA STAMIČAR
7.    SUZANA TOLIĆ
8.    JOSIPA PRIBILOVIĆ
 

2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL
dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1.    ANTE FUZUL
2.    ROBERT PELICARIĆ
3.    MIŠEL TEPŠA
 

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA
dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1.    LEO ZORICA
 

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ
dobila je  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1.    RATKO KRSTINIĆ


5.    DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ
dobila je 0  mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BIOGRADA NA MORU
IGOR BERGHAUS

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA