13. lipnja 2016.

Dostava rješenja javnom objavom 13. lipnja 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate naknade za uređenje voda na području Grada Biograda na Moru za 2016. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

  1. ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za uređenje voda - LEONA TRGOVINA j.d.o.o. iz Zagreba, Svetice 25 (OlB: 20170677411);

    ZAKLJUČAK o dostavi Rješenja javnom objavom naplate naknade za uređenje voda - MAXIM COMPANY TOURS d.o.o. iz Biograda na Moru, Trg hrvatskih Velikana 27, (OlB:22352534504).


    s obzirom da su bili neuspješni pokušaji redovne dostave Rješenja.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA