Više informacija

 • Objavljeno NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024. objavljen dana 20. rujna 2023.
 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Status natječaja Poništen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 09. kolovoza 2023. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine objavljena dana 19. rujna 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – viši referent za naplatu – 1 izvršitelj/izvršiteljica objavljen je dana 28. srpnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, br. 87/2023.
 • Napomena

  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši referent na naplatu - vježbenik – NE OTVARAJ“.

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, dana 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,30 sati

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,30 sati

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno 20. veljače 2023.
 • Napomena

  Rok za podnošenje ponuda je 28. veljače 2023. godine. Ponude slati na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava - kioska u Biogradu na Moru - NE OTVARAJ“, a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno 16. veljače 2023.
 • Napomena

  Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

  Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o., Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE“.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023. objavljen dana 15. ožujka 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 15. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 13. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje i pregled ponuda obavit će Povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 dana 06. veljače 2023. s početkom u 12.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 03. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Odluci gradonačelnika o produženju roka za prijavu na javni natječaj za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru (KLASA: 370-01/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-10, od 7. veljače 2023. godine), Javni natječaj otvoren je zaključno do 1. ožujka 2023. godine.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2023. godine do 11.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 23. siječnja 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 09. siječnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. prosinca 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 05. prosinca 2022. godine, s početkom u 13,30 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. objavljen na mrežnoj stranicic Grada Biograd na Moru dana 05. prosinca 2022. godine
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 14. studenoga 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 11. studenoga 2022. godine s početkom u 12,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023 godinu i Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine
 • Status natječaja Završen
 • Odluka Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.

Više informacija

 • Napomena

  Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 6. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – IV. poziv“.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, GRADSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku: "Kandidatura za izbor članova Vijeća časti".

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 07. rujna 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).
Stranica 1 od 4
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA