Više informacija

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 15. prosinca 2022. godine, s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 05. prosinca 2022. godine, s početkom u 13,30 sati.

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Objavljeno PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. objavljen na mrežnoj stranicic Grada Biograd na Moru dana 05. prosinca 2022. godine
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 14. studenoga 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 11. studenoga 2022. godine s početkom u 12,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 28. studenog 2022. godine.

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ podnose se zaključno do 15. studenoga 2022. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati“ na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023 godinu i Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine
 • Status natječaja Završen
 • Odluka Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022/2023. od 22. studenog 2022. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 07. rujna 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 08. lipnja 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. lipnja 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 06. lipnja 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 01. lipnja 2022. godine.

Više informacija

 • Napomena

  Poništava se dio Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-04/22-04/11, URBROJ: 2198/16-01-22-1, od 16. svibnja 2022. godine i to u članku I. lokacija pod rednim brojem 3. oznake SL-1, na Plaži Dražice, na dijelu čest.kat. br. 3200/1 k.o. Biograd na Moru, za prodaju pekarskih proizvoda i sladoleda.

 • Status natječaja Natječaj je djelomično poništen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 24. svibnja 2022. godine.

Više informacija

 • Napomena

  Svaki ponuditelj ima pravo u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru uložiti prigovor Povjerenstvu. Povjerenstvo je dužno donijeti odluku po prigovoru u roku od 5 dana od dana primitka prigovora. Odluka mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena podnositelju prigovora.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 16. 05. 2022. godine (ponedjeljak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. 

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 11. svibnja 2022. godine poštom.

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. svibnja 2022. godine, s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu je 06. svibnja 2022. godine do 12,00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Preslika Odluke o odabiru dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana njezina donošenja.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 10. 05. 2022. godine (utorak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Napomena

  Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj za koje Povjerenstvo prilikom otvaranja ponuda utvrdi da do dana provođenja javnog natječaja nije za prodajno mjesto za koje je podnio prijavu u korist računa Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 uplatio utvrđeni iznos jamčevine i/ili dug.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 25. 04. 2022. godine (ponedjeljak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 14. 04. 2022. godine (četvrtak) do 12,30 sati

Više informacija

 • Napomena

  Ponude na javni natječaj dostavljaju se Gradu Biogradu na Moru, Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda najkasnije do 04. travnja 2022. godine do 12,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje U roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 11. ožujka 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 29. ožujka 2022. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 02. ožujka 2022. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 31. siječnja 2022. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 31. prosinca 2020. godine do 10.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 17. prosinca 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 07. prosinca do 24. prosinca 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 15. prosinca 2021. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 06. prosinca 2021. godine u 10.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 03. studenoga 2021. godine do 12.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave se podnose od 13. do 28. listopada 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 15. listopada 2021. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje U roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. kolovoza 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 26. srpnja 2021. godine do 11.00 sati.
Stranica 1 od 3
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA