OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 8/22.) i članka 36. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br.11/22. i 3/23.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, dana 31. kolovoza 2023. godine objavljuje

OBAVIJEST
u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2023./2024.

I.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici/udomitelji da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za školsku godinu 2023./2024. za učenike I. do VIII. razreda Osnovne škole Biograd.

II.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava ima:

  • učenik od I. do VIII. razreda Osnovne škole Biograd koji po prvi put pohađa razred, a
  • istodobno nije ostvario pravo na potporu radi nabavke dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava po drugoj osnovi,
  • čiji jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Biograda na Moru.

III.

Jednokratna novčana pomoć iz točke I. ove Obavijesti iznosi 92,90 EUR/700,00 HRK (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK) po učeniku.

IV.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za školsku godinu 2023./2024.., dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

  • uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
  • broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva (preslik kartice tekućeg računa ili potvrda banke)

V.

Zahtjevi se podnose od 1. rujna 2023. godine do 1. listopada 2023. godine, na jedan od sljedećih načina:

  1. osobno u pisarnicu gradske uprave, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati, ili
  2. putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf formatu), ili
  3. poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru

Za sva pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: 023/383-150 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: UP/I-551-01/23-05/01
URBROJ:2198-16-03/1-23-1
Biograd na Moru, 31. kolovoza 2023. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag.oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA