Natječaji

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje u tekstu: ZSN) i naloženim mjerama iz Zapisnika o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za pravosudnu i upravnu inspekciju, Sektora…
Objavljeno: Ponedjeljak, 16 svibnja 2022 10:51
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći: JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ…
Objavljeno: Petak, 06 svibnja 2022 09:01
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.),…
Objavljeno: Srijeda, 04 svibnja 2022 14:09
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći: JAVNI NATJEČAJZA DAVANJE U ZAKUP KIOSKA ZA PRODAJU RIBE ISPREDGRADSKE…
Objavljeno: Ponedjeljak, 25 travnja 2022 10:29
Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/17, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 02. studenoga 2020. godine, KLASA: 372-03/20-01/17, URBROJ: 2198-16-01-22-5 od 23. ožujka 2022. godine, i KLASA: 372-03/20-01/17, URBROJ: 2198-16-01-22-9 od 22. travnja…
Objavljeno: Ponedjeljak, 25 travnja 2022 08:43
Na temelju članka 10. Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 2/10., 11/21. i 2/22.) i Odluke o raspisivanju Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 12/21.) i Odluke o raspisivanju…
Objavljeno: Petak, 22 travnja 2022 10:33
Stranica 2 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA