Natječaji

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019., 8/2019. i 8/2021.), Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2021. godinu  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/2020.,…
Objavljeno: Petak, 23 srpnja 2021 14:08
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019., 8/2019., 8/2021. ), te Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine radi postavljanja pokretne naprave (ribarnica)  i iznajmljivanja bicikli ( family…
Objavljeno: Petak, 16 srpnja 2021 13:52
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 05 srpnja 2021 11:57
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/19.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 09 lipnja 2021 13:21
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/06, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 01. lipnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 02 lipnja 2021 13:10
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/21-01/04URBROJ: 2198/16-03/1-21-4Biograd na Moru, 02. travnja 2021. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog…
Objavljeno: Četvrtak, 15 travnja 2021 10:09
Stranica 3 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA