NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2021/2022

Objavljeno: Četvrtak, 30. rujna 2021. 07:00

KLASA: 604-02/21-01/02
URBROJ: 2198/16-01-21-6
Biograd na Moru, 01. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-2 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 01. prosinca 2021. godine, donio je

 

O D L U K U
o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2021./2022.

I.

Sukladno Konačnoj listi za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. godinu KLASA: 604-02/21-01/02, UR.BROJ: 2198/16-01-21-5 od 15. studenoga 2021. godine. dodjeljuje se:

A) dvadesetjedna (21) stipendiju studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i integriranog, preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije i to:

 1. LUCIJI PEŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 2. LOVRI TOLIĆ, Sveučilište u Splitu – Medicinski fakultet
 3. FILIPU BOJANIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 4. GRGI STOJANOV, Sveučilište u Splitu – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 5. KARLI EŠKINJA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 6. KRISTINI KATUŠA, Sveučilište u Mostaru – Farmaceutski fakultet
 7. LUKI PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. BRUNU BRALIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 9. PAOLI KULAŠ, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 10. DONATELLI ALEKSIĆ-MERDIĆ, Sveučilište u Splitu – Kemijsko-tehnološki fakultet
 11. ANI BARADIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 12. KARMELU MRVICA, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike Varaždin
 13. ROKU PRTENJAČA, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 14. IVANICI EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
 15. STELI KNEZ, Sveučilište u Zadru – Učiteljski studij
 16. JOSIPU CRNJAK, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 17. TIHANI PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
 18. ROKU DOMINIS, Sveučilište u Zadru – studij Sociologije i povijesti
 19. PETRI JELIČIĆ, Veleučilište u Šibeniku – stručni studij Turistički menadžment
 20. MARIJETI LUKŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet
 21. ROKU PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.

B) Četiri (4) stipendije studentima II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije i to:

 1. JOSIPI MILAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 2. ADRIANU GOLEM, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. TINI BARADIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet
 4. ANĐELI FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

C) jedna (1) stipendija studentu III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije i to:

 1. DONATU KLANEČEK, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet.

D) Jedna (1) stipendija studentu IV. Godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije i to:

 1. KATARINI FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski Fakultet.

E) Devet (9) stipendija studentima I. godine diplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije i to:

 1. ANTONIJI PERAIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 2. IVI KULAŠ, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
 3. PATRIKU ZELENIKA, Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 4. ANTI BOBIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 5. NIKU RUDIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 6. DORI LUKAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 7. IVANU EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet
 8. MATEU ZRILIĆ, Sveučilište u Zadru - studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
 9. KRISTIANU NIMAC, Veleučilište u Rijeci – studij Prometa.

F) Dvije (2) stipendije studentima II. godine diplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije i to:

 1. MARIJI ZRILIĆ, Libertas Međunarodno sveučilište – studij Poslovne ekonomije i globalizacije
 2. SILVIJI MILOŠ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

II.

U akademskoj 2021./2022. godini visina studentskih stipendija pod točkom I. ove odluke iznosi 700,00 kuna mjesečno, a isplaćuje se za razdoblje od 01. listopada 2021. do 31. srpnja 2022., počevši od 01. listopada 2021. godine.

III.

U skladu s točkom I. ove odluke Grad Biograd na Moru će sa svim korisnicima – studentima sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi sa dodjelom predmetne stipendije, za vrijeme studijskog obrazovnog razdoblja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Povjerenstvo za dodjelu stipendije

KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-21-5
Biograd na Moru, 15. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-2 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 15. studenoga 2021. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se sa brojem od 39 studenata, i to:

REDOVITI STUDENTI I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA I INTEGRIRANOG, PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. LUCIJA PEŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 2. ROKO BOGDANIĆ, Sveučilište u Zagrebu –Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. LOVRE TOLIĆ, Sveučilište u Splitu – Medicinski fakultet
 4. FILIP BOJANIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 5. GRGO STOJANOV, Sveučilište u Splitu – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 6. KARLA EŠKINJA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 7. KRISTINA KATUŠA, Sveučilište u Mostaru – Farmaceutski fakultet
 8. LUKA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 9. BRUNO BRALIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 10. PAOLA KULAŠ, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 11. DONATELLA ALEKSIĆ-MERDIĆ, Sveučilište u Splitu – Kemijsko-tehnološki fakultet
 12. ANA BARADIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 13. KARMELO MRVICA, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike Varaždin
 14. ROKO PRTENJAČA, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 15. IVANICA EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
 16. STELA KNEZ, Sveučilište u Zadru – Učiteljski studij
 17. JOSIP CRNJAK, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 18. TIHANA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
 19. ROKO DOMINIS, Sveučilište u Zadru – studij Sociologije i povijesti
 20. PETRA JELIČIĆ, Veleučilište u Šibeniku – stručni studij Turistički menadžment
 21. MARIJETA LUKŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet
 22. ROKO PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.

REDOVITI STUDENTI II. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. JOSIPA MILAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 2. ADRIAN GOLEM, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. TINA BARADIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet
 4. ANĐELA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

REDOVITI STUDENTI III. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. DONAT KLANEČEK, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet.

REDOVITA STUDENTICA IV. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. KATARINA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski Fakultet.

REDOVITI STUDENTI I. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. ANTONIJA PERAIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 2. IVA KULAŠ, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
 3. PATRIK ZELENIKA, Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 4. ANTE BOBIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 5. NIKO RUDIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 6. DORA LUKAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 7. IVAN EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet
 8. MATEO ZRILIĆ, Sveučilište u Zadru - studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
 9. KRISTIAN NIMAC, Veleučilište u Rijeci – studij Prometa.

REDOVITI STUDENTI II. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. MARIJA ZRILIĆ, Libertas Međunarodno sveučilište – studij Poslovne ekonomije i globalizacije
 2. SILVIJA MILOŠ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.


Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-1 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 30. rujna 2021. godine, raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2021/2022.

1. Grad Biograd na Moru u akademskoj godini 2021/2022. dodijeliti će stipendije u iznosu od 700,00 kuna mjesečno za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima.
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.
Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija, da ne odjave prebivalište s područja grada Biograda na Moru, te da ne promijene studij za koji im je stipendija dodijeljena.

2. Gradonačelnik utvrđuje rang - listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Biograda na Moru.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
• da su državljani Republike Hrvatske,
• da imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
• da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području grada Biograda na Moru,
• da je postigao opći uspjeh u visini prosječne ocjene 3,0 i više za završni razred obrazovanja u srednjoj školi te 2,5 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu, te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.
• da imaju status redovitog studenta.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.
Studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije, ali se iste moraju odreći i u slučaju dobivanja stipendije Grada Biograda na Moru.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
• koji upisuju ponovno istu godinu studija,
• koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj,
• koji su na upisnom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveze studenta.  

4. Mjerila za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru su:
• prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini studija, a za studente prve godine studija prosjek ocjena srednjoškolskog obrazovanja i u završnoj godini školovanja i
• socijalni status.

5. Uz prijavu  potrebno je priložiti:
1. prijavu za dodjelu s kratkim životopisom ( u zamolbi navesti mogućnost kontakta – telefon, mobitel, e-mail adresa),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
3. uvjerenje o prebivalištu studenta i svih članova obitelji (izdano poslije datuma objave natječaja),
4. potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2021/2022. godini (s naznakom smjera i studijske grupe),
5. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija),
6. a) studenti koji su upisali prvu godinu studija:
- preslike svih razreda srednje škole,
- presliku svjedodžbe o završnom radu,
- presliku svjedodžbe o položenim ispitima državne mature,
b) ostali studenti:
- prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istoga, te uz potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij,
7. pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju, odnosno da će se iste   
odreći ukoliko ostvari pravo na stipendiju Grada Biograda na Moru (vlastoručno    
napisati i potpisati izjavu),
8. pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati i potpisati izjavu),
9. isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj:
• dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),
• dokaz o invalidnosti jednog/oba roditelja 80% i više (rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje postotak invalidnosti),
• dokaz da je obitelj kandidata korisnik socijalne pomoći ili dječjeg doplatka (uvjerenje Centra za socijalnu skrb pribavljeno u tijeku trajanja natječaja),
• dokaz da su članovi obitelji kandidata iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre).
Grad Biograd na Moru zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

6. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 15. listopada 2021. godine poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjela Grada Biograda na Moru Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru (s naznakom „za stipendiju na preddiplomskom studiju“, „za stipendiju na integriranom studiju“  ili „za stipendiju na diplomskom studiju“).
Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru i mogu se dobiti na  istoj adresi u Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno preuzeti s internet stranice Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

7. Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata – podnositelja prijave na natječaj te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od trideset (30) dana od dana završetka roka za dostavu prijava. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči  i na web stranici Grada Biograda na Moru, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog iste. O prigovoru se odlučuje rješenjem u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za prigovor.

8. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobiti od kontakt institucije: Grad Biograd na Moru - Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, tel. 023-383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

KLASA: 604-02/21-01/02
UR.BROJ: 2198/16-01-21-2
Biograd na Moru, 30. rujna 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr. v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA