Gradsko vijeće
Ivana StamičarPredsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (HDZ)
Suzana Tolić(HDZ)
Ivan Mrkić(HDZ)
Leo Zorica(Lista Grupe Birača)
Tomislav KnezPotpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Valentina Filipović(HDZ)
Ante Fuzul(Lista grupe birača)
Ratko KrstinićPotpredsjednik Gradskog vijeća (SDP)
Danijel Šangulin(HDZ)
Mišel Tepša(Lista Grupe Birača)
Nikoleta Mustapić(HDZ)
Angela Vuksan(HDZ)
Robert Pelicarić(Lista grupe birača)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

Ivana Stamičar Predsjednica Gradskog vijeća (HDZ)

Tomislav Knez Potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)

Ratko Krstinić Potpredsjednik Gradskog vijeća (SDP)


Nikoleta Mustapić (HDZ)

Suzana Tolić (HDZ)

Valentina Filipović (HDZ)

Danijel Šangulin (HDZ)

Angela Vuksan (HDZ)

Ivan Mrkić (HDZ)

Ante Fuzul (Lista grupe birača)

Mišel Tepša (Lista grupe birača)

Robert Pelicarić (Lista grupe birača)

Leo Zorica (Lista grupe birača)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA