Gradske ustanove i trgovačka društva

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU GRADA BIOGRADA NA MORU I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Trgovačka društva u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

 excelPopis trgovačkih društava u vlasništvu Jedinice lokalne samouprave.xls

     BOŠANA d.o.o. (http://www.bosana.hr)

     KOMUNALAC d.o.o. (http://www.komunalac.com)

     Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o. (https://www.poduzetnicki-inkubator-biograd.hr)

     CROATA d.o.o. Radio BnM (https://www.radio-bnm.hr)

     Jankolovica d.o.o.

      ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d.o.o.

Javne ustanove u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

     Zavičajni muzej (http://www.muzej-biograd.com/)

     Pučko otvoreno učilište

     Dječji vrtić "Ivana Brlić Mažuranić" (https://www.dv-biograd.hr/)

     Javna Vatrogasna postrojba

     Gradska knjižnica Biograd na Moru (https://www.gkbnm.hr/)

     Dom za starije osobe Sv. Ante

  • Statut Doma za starije osobe Sv. Ante

     Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA

     Turistička razvojna agencija GNALIĆ

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA