Savjet mladih Grada Biograda na Moru

O savjetu mladih

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, prvom Zakonu Republike Hrvatske koji se direktno odnosi na mlade, Grad Biograd na Moru je 17. rujna 2007. godine imenovao je svoj prvi Savjet mladih koji broji sedam članova. 24. rujna 2010. godine imenovan je i drugi saziv Savjeta mladih, a treći saziv Savjeta mladih Grada Biograda na Moru koji trenutno vrši svoju savjetničku ulogu imenovan je 13. prosinca 2012. godine.

Savjet mladih Grada Biograda na Moru je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Biograda na Moru. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Savjet mladih predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade te način njihova rješavanja.

Savjet mladih u svom radu koristi stručne službe Grada Biograda na Moru kako bi operacionalizirao svoju ulogu ka konkretnijem rješavanju problema mladih i ispunjavanju mjera iz Gradskog programa djelovanja za mlade.

Web site:

savjetmladih.com

Članovi i zamjenici članova:

1. Marija Rogić - Udruga Volonter Biograd na Moru
    (zamjenica: Nikolina Lakoseljac)  

2. Marko Eškinja - Udruga za očuvanje starih dalmatinskih igara „Bijograjske litnje igre“ Biograd na Moru
   (zamjenik: Luka Kulaš)
    
3. Matea Šimun - Udruga Volonter Biograd na Moru
    (zamjenik: Jurica Vidaković)

4. Valentina Filipović - Ženski rukometni klub „BIOGRAD“ Biograd na Moru
    (zamjenica: Sara Budan)

5. Karla Škrokov - Udruga za očuvanje starih dalmatinskih igara „Bijograjske litnje igre“ Biograd na Moru
   (zamjenik: Davor Nekić)

6. Josipa Knez - Ženski rukometni klub „BIOGRAD“ Biograd na Moru
   (zamjenica: Marija Barišić)

7. Josip Došen - Vijeće učenika Srednje škole Biograd na Moru
   (zamjenica: Gabrijela Radaš)

Dokumenti

pdf dwnld  ODLUKA o imenovanju službenice zadužene za lokalne politike za mlade (992kB)

pdf dwnld  OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU (992kB)

pdf dwnld  Konačni rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (992kB)

 pdf dwnld Izvješće o radu savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (992kB)

pdf dwnld Izvješće o radu savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu (248kB)

 pdf dwnld Zaključak GV o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. g. Savjeta mladih (197kB)

pdf dwnld Izvješće o radu savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu (248kB)

 pdf dwnld Zaključak GV o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. g. Savjeta mladih (197kB)

pdf dwnld Izvješće o radu savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu (248kB)

 pdf dwnldObavijest o konstituiranju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (431kB)

pdf dwnld Konačni rezultat izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (441 kB)

pdf dwnld Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (17,9 kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA