Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru biraju se:

1. Nikoleta Mustapić, za predsjednika,
2. Angela Vuksan, za člana,
3. Valentina Filipović, za člana,
4. Ratko Krstinić, za člana,
5. Leo Zorica, za člana.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA