Gradske ustanove i trgovačka društva

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU GRADA BIOGRADA NA MORU I NJEGOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Trgovačka društva u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

 excelPopis trgovačkih društava u vlasništvu Jedinice lokalne samouprave.xls

     BOŠANA d.o.o.

     KOMUNALAC d.o.o.

     Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o.

     CROATA d.o.o. Radio BnM

     Jankolovica d.o.o.

Javne ustanove u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

     Zavičajni muzej

     Pučko otvoreno učilište

     Dječji vrtić "Biograd"

     Javna Vatrogasna postrojba

     Gradska knjižnica Biograd na Moru

     Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ante

     Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA