City Council

Ivana Stamičar
Ivana Stamičar City Council President (HDZ)
Tomislav Knez
Tomislav KnezVice President of the city council (HDZ)
Ratko Krstinić
Ratko KrstinićVice President of the city council (SDP)
Nikoleta Mustapić
Nikoleta Mustapić(HDZ)
Suzana Tolić
Suzana Tolić(HDZ)
Valentina Filipović
Valentina Filipović(Lista grupe birača)
Danijel Šangulin
Danijel Šangulin(HDZ)
Angela Vuksan
Angela Vuksan(HDZ)
Ivan Mrkić
Ivan Mrkić(HDZ)
Ante Fuzul
Ante Fuzul(Lista grupe birača)
Mišel Tepša
Mišel Tepša(Lista Grupe Birača)
Robert Pelicarić
Robert Pelicarić(Lista grupe birača)
Leo Zorica
Leo Zorica(Lista Grupe Birača)

Accessibility

Cookie policy

Privacy policy

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA