Izvještaj o izvršenju proračuna

2021. godina

word  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu s prilozima (2,67 MB)

word  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu s prilozima (2,67 MB)

2020. godina

word  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu s prilozima (3,34 MB)

word  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu s prilozima (2,69 MB)

2019. godina

word  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu s prilozima (2,5 MB)

pdf dwnld  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2019. godine (1,4 MB)

2018. godina

word  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu s prilozima (2,3MB)

word  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2018. godine (2,0MB)

2017. godina

word  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu s prilozima (2,4MB)

word  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (1,53MB)

2016. godina

pdf dwnld  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu s prilozima (1,53MB)

word  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (1,67MB)

2015. godina

pdf dwnld  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2015. godinu s prilozima (1MB)

2014. godina

pdf dwnld  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2014. godinu s prilozima (3MB)

2013. godina

pdf dwnld  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu s prilozima (596kB)

2012. godina

pdf dwnld  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2012. godinu s prilozima (503kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA